Expert

[Đào tạo nội bộ] Master Sales

Overview
Curriculum

Curriculum

 • 1 Section
 • 15 Lessons
 • 0 Quizzes
 • 6h Duration
Expand All
Nội dung Khóa học
15 Lessons0 Quizzes
 1. Buổi 1: THIẾT LẬP MỤC TIÊU
 2. Buổi 2: SỬA MỤC TIÊU + CÁCH QUAY
 3. Buổi 3 : TƯ DUY BÁN HÀNG THÀNH CÔNG
 4. Buổi 4: TƯ DUY BÁN HÀNG THẦY DỰ
 5. Buổi 5 : THỰC CHIẾN SALE P1
 6. Buổi 6 : CÀI ĐẶT CRM HẬU NGUYỄN + KIẾN THỨC SALE
 7. Buổi 7: CÔNG CỤ CHỐT SALE THẦY DỰ
 8. Buổi 8: DEMO 1H CHỐT SALE
 9. Buổi 9 : NHÂN BẢN MASTER SALE
 10. Buổi 10 : Chiến Thần Sale + QUY TRÌNH MUA HÀNG VAIKD
 11. Buổi 11: THIẾT LẬP QUY TRÌNH MUA HÀNG VAIKD
 12. Buổi 12: Từ Kyes Trong Quy Trình Chốt Sale
 13. Buổi 13: Đào tạo sale nhân bản - Đào Tạo Quy Trình 5 Bước Chốt Sale Demo
 14. Buổi 14 : Ý Thức và Tiềm Thức
 15. Buổi 15 : Đào tạo chốt sale bằng chỉ số thiếu

Deleting Course Review

Are you sure? You can't restore this back

Course Access

This course is password protected. To access it please enter your password below:

Related Courses

Placeholder

Khóa chữa lành

0m
0
0
9
Intermediate

7 Chìa khóa thịnh vượng

0m
0
20
1

Coaching Gia Tộc

5h
0
31
5