Gein Academy Thần số học Lifecoach Người truyền cảm hứng

Expert

[Đào tạo nội bộ] Master Sales

Overview
Curriculum

Curriculum

 • 1 Section
 • 15 Lessons
 • 0 Quizzes
 • 6h Duration
Expand All
Nội dung Khóa học
15 Lessons0 Quizzes
 1. Buổi 1: THIẾT LẬP MỤC TIÊU
 2. Buổi 2: SỬA MỤC TIÊU + CÁCH QUAY
 3. Buổi 3 : TƯ DUY BÁN HÀNG THÀNH CÔNG
 4. Buổi 4: TƯ DUY BÁN HÀNG THẦY DỰ
 5. Buổi 5 : THỰC CHIẾN SALE P1
 6. Buổi 6 : CÀI ĐẶT CRM HẬU NGUYỄN + KIẾN THỨC SALE
 7. Buổi 7: CÔNG CỤ CHỐT SALE THẦY DỰ
 8. Buổi 8: DEMO 1H CHỐT SALE
 9. Buổi 9 : NHÂN BẢN MASTER SALE
 10. Buổi 10 : Chiến Thần Sale + QUY TRÌNH MUA HÀNG VAIKD
 11. Buổi 11: THIẾT LẬP QUY TRÌNH MUA HÀNG VAIKD
 12. Buổi 12: Từ Kyes Trong Quy Trình Chốt Sale
 13. Buổi 13: Đào tạo sale nhân bản - Đào Tạo Quy Trình 5 Bước Chốt Sale Demo
 14. Buổi 14 : Ý Thức và Tiềm Thức
 15. Buổi 15 : Đào tạo chốt sale bằng chỉ số thiếu

Deleting Course Review

Are you sure? You can't restore this back

Related Courses