KHÓA HỌC NỘI BỘ SAO TÍM

Overview
Curriculum

Curriculum

 • 11 Sections
 • 157 Lessons
 • 0 Quizzes
 • 0m Duration
Expand All
Phần Cơ Bản
10 Lessons0 Quizzes
 1. Thần số học cơ bản - Đường đời 1
 2. Thần số học cơ bản - Đường đời 2
 3. Thần số học cơ bản - Đường đời 3
 4. Thần số học cơ bản - Đường đời 4
 5. Thần số học cơ bản - Đường đời 5
 6. Thần số học cơ bản - Đường đời 6
 7. Thần số học cơ bản - Đường đời 7
 8. Thần số học cơ bản - Đường đời 8
 9. Thần số học cơ bản - Đường đời 9
 10. Thần số học cơ bản - Đường đời 11-22-33
Phần Nâng Cao
12 Lessons0 Quizzes
 1. Khai Giảng
 2. Ý thức, tiềm thức
 3. Khu vườn tiềm thức
 4. Bộ 1-4-7
 5. Bộ 3-5-8
 6. Bộ 2-6-9
 7. Coach bộ Nhân
 8. Coach bộ Địa
 9. Coach mục tiêu
 10. Coach bộ Thiên
 11. Q&A BỘ NHÂN
 12. QUY TRÌNH COACH CHUYÊN SÂU
KẾT NỐI GIA TỘC
33 Lessons0 Quizzes
 1. HẬU NGUYỄN - GIA TỘC - THANH HÓA 1
 2. HẬU NGUYỄN - GIA TỘC - THANH HÓA 2
 3. HẬU NGUYỄN - GIA TỘC - THANH HÓA 3
 4. HẬU NGUYỄN - GIA TỘC - THANH HÓA 4
 5. HẬU NGUYỄN - GIA TỘC - THANH HÓA 5
 6. HẬU NGUYỄN - GIA TỘC - THANH HÓA 6
 7. HẬU NGUYỄN - KẾT NỐI GIA TỘC 1
 8. HẬU NGUYỄN - KẾT NỐI GIA TỘC 2
 9. HẬU NGUYỄN - KẾT NỐI GIA TỘC 3
 10. HẬU NGUYỄN - KẾT NỐI GIA TỘC 4
 11. HẬU NGUYỄN - KẾT NỐI GIA TỘC 5
 12. HẬU NGUYỄN - KẾT NỐI GIA TỘC 6
 13. HẬU NGUYỄN - KẾT NỐI GIA TỘC 7
 14. HẬU NGUYỄN - KẾT NỐI GIA TỘC 8
 15. Coach Gia Tộc - Huyền Nguyễn
 16. Coach Gia Tộc - Mỹ Mỹ
 17. Coach Gia Tộc - Mỹ Mỹ - Phần 2
 18. Coach Gia Tộc - Oanh Trần
 19. Coach Gia Tộc 14/07
 20. Coach Gia Tộc Bùi Đức Vương
 21. Master coach ngày 26/07
 22. Buổi 1- TÌM HIỂU NGHÊ LIFECOACH
 23. Buổi 2 - THẤU HIỂU BẢN ĐỒ THÀNH CÔNG
 24. BUỔI 3 - TRAINER NHƯ QUÝ
 25. BUỔI 4 - TRAINER ĐỨC VƯƠNG
 26. BUỔI 5 - TRAINER HOÀNG TRANG
 27. BUỔI 6 - TRAINER PHAN LỊCH
 28. BUỔI 7 - TRAINER TOÀN THÚY
 29. BUỔI 8 - TRAINER OANH TRẦN
 30. BUỔI 9 - TRAINER THIÊN KIM
 31. BUỔI 10 - TRAINER MỸ MỸ
 32. BUỔI 11 - TRAINER TOÀN THÚY
 33. BUỔI 12- TRAINER HẬU NGUYỄN
KHÓA CHỮA LÀNH - TRAINER HẬU NGUYỄN
10 Lessons0 Quizzes
 1. Buổi 1 - Huấn Luyện tâm thức thịnh vượng
 2. Buổi 2 - Huấn luyện tâm thức thịnh vượng
 3. Buổi 3 - Huấn luyện tâm thức thịnh vượng
 4. Buổi 1 - KHƠI THÔNG DÒNG CHẢY THỊNH VƯỢNG
 5. Buổi 2 - Khơi thông dòng chảy thịnh vượng
 6. Buổi 3 - Khơi thông dòng chảy thịnh vượng
 7. Buổi 1 - CHỮA LÀNH MỐI QUAN HỆ VỚI TIỀN
 8. Buổi 2 - Chữa lành mối quan hệ với tiền
 9. Buổi 3 - Chữa lành mối quan hệ với tiền
 10. 7 BƯỚC TAY TRẮNG DỤNG CƠ ĐỒ
KHÓA CHỮA LÀNH - ĐỘI NGŨ SAO TÍM
12 Lessons0 Quizzes
 1. Khai giảng
 2. Ứng dụng sức mạnh tiềm thức trong chữa lành tâm thức
 3. Luật Nhân Quả
 4. Ứng dụng Lòng Biết Ơn trong chữa lành tâm thức
 5. 3 Bước Huấn luyện tâm thức thịnh vượng
 6. Huấn luyện kiến thức
 7. Huấn luyện kiến thức
 8. Ý THỨC TIỀM THỨC - KHU VƯỜN TÂM THỨC
 9. Chữa lành tâm thức
 10. Ứng dụng 3 bước chữa lành
 11. Thực hành 3 bước chữa lành
 12. Chữa lành tâm thức
KHÓA HỌC CỘNG ĐỒNG VỀ LÒNG BIẾT ƠN
28 Lessons0 Quizzes
 1. QUẢN TRỊ CẢM XÚC - HẬU NGUYỄN
 2. 4 BƯỚC GIEO HẠT - HẬU NGUYỄN
 3. NGÀY 1: CẢM THẤY MÌNH THẬT HẠNH PHÚC
 4. NGÀY 2: HÒN ĐÁ NHIỆM MÀU
 5. NGÀY 3: MỐI QUAN HỆ NHIỆM MÀU
 6. NGÀY 4: SỨC KHOẺ NHIỆM MÀU
 7. NGÀY 5: TIỀN BẠC NHIỆM MÀU
 8. NGÀY 6: CÔNG VIỆC NHIỆM MÀU
 9. NGÀY 7: CÁNH CỬA THOÁT KHỎI SỰ TIÊU CỰC
 10. NGÀY 8: GIA VỊ NHIỆM MÀU
 11. NGÀY 9: NAM CHÂM TIỀN BẠC
 12. NGÀY 10: BỤI PHÉP THUẬT CHO MỌI NGƯỜI
 13. NGÀY 11: BUỔI SÁNG NHIỆM MÀU
 14. NGÀY 12: NHỮNG CON NGƯỜI NHIỆM MÀU ĐÃ THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI BẠN
 15. NGÀY 13: HIỆN THỰC HOÁ GIẤC MƠ
 16. NGÀY 14: MỘT NGÀY NHIỆM MÀU
 17. NGÀY 15: PHÉP MÀU CẢI THIỆN MỐI QUAN HỆ
 18. NGÀY 16: PHÉP MÀU VÀ KÌ DIỆU CỦA SỨC KHOẺ
 19. NGÀY 18: DANH SÁCH NHIỆM MÀU
 20. NGÀY 19: BƯỚC CHÂN NHIỆM MÀU
 21. NGÀY 21:KẾT QUẢ TUYỆT DIỆU
 22. NGÀY 22: PHÉP MÀU NGAY TRƯỚC MẮT
 23. NGÀY 23: DÒNG KHÍ NHIỆM MÀU BẠN ĐANG HÍT THỞ
 24. NGÀY 24: CHIẾC ĐŨA PHÉP
 25. NGÀY 25: GỢI Ý NHIỆM MÀU
 26. NGÀY 26: PHÉP MÀU BIẾN LỖI LẦM THÀNH HẠNH PHÚC
 27. NGÀY 27: TẤM GƯƠNG NHIỆM MÀU
 28. NGÀY 28: NGHIỆM LẠI PHÉP MÀU
HÀNH TRÌNH KIẾN TẠO BEST SELLER
15 Lessons0 Quizzes
 1. Buổi 1: THIẾT LẬP MỤC TIÊU
 2. Buổi 2: SỬA MỤC TIÊU + CÁCH QUAY
 3. Buổi 3 : TƯ DUY BÁN HÀNG THÀNH CÔNG
 4. Buổi 4: TƯ DUY BÁN HÀNG THẦY DỰ
 5. Buổi 5 : THỰC CHIẾN SALE P1
 6. Buổi 7 : CÀI ĐẶT CRM HẬU NGUYỄN + KIẾN THỨC SALE
 7. Buổi 7: CÔNG CỤ CHỐT SALE THẦY DỰ
 8. Buổi 8: DEMO 1H CHỐT SALE
 9. Buổi 9 : NHÂN BẢN MASTER SALE
 10. Buổi 10 : Chiến Thần Sale + QUY TRÌNH MUA HÀNG VAIKD
 11. Buổi 11: THIẾT LẬP QUY TRÌNH MUA HÀNG VAIKD
 12. Buổi 12: Từ Kyes Trong Quy Trình Chốt Sale
 13. Buổi 13: Đào tạo sale nhân bản - Đào Tạo Quy Trình 5 Bước Chốt Sale Demo
 14. Buổi 14 : Ý Thức và Tiềm Thức
 15. Buổi 15 : Đào tạo chốt sale bằng chỉ số thiếu
HÀNH TRÌNH TRẢI NGHIỆM KHÁCH HÀNG
13 Lessons0 Quizzes
 1. Buổi 1: Thiết lập lộ trình
 2. Buổi 2: ỨNG DỤNG CHĂM SÓC KHÁCH CHỮA LÀNH
 3. BUỔI 3: CÀI ĐẶT NIỀM TIN + CHỮA LÀNH
 4. BUỔI 4: CÁCH THỨC NHẬN CHĂM SÓC KHÁCH GIAI ĐOẠN CHUYỂN HOÁ 1
 5. BUỔI 5: GÓP Ý BÀI TỐT NGHIỆP LEVEL 1
 6. BUỔI 6: NGÀY 14/06 KÈM CHỮA LÀNH
 7. BUỔI 8: QUY TRÌNH CARE MỚI ngày 19/06
 8. BUỔI 9: NÂNG LEVEL CHUYÊN GIA ngày 22/06
 9. BUỔI 10: REVEIW SÁCH TƯ DUY ngày 23/06
 10. BUỔI 11: TỔNG KẾT THÀNH QUẢ THÁNG 6/2023
 11. BUỔI 12: NHÂN BẢN MASTER CARE
 12. BUỔI 13: CHẤM ĐIỂM TỐT NGHIỆP
 13. BUỔI 14: TỔNG KẾT MỤC TIÊU
KIẾN TẠO NĂNG LƯỢNG TÍCH CỰC
0 Lessons0 Quizzes
MỞ RỘNG THẤU HIỂU THẦN SỐ HỌC
16 Lessons0 Quizzes
 1. 22/5
 2. Ngày 24/5
 3. Ngày 22/5
 4. Ngày 29/5
 5. Ngày 31/5
 6. Ngày 3/6
 7. Ngày 5/6
 8. Ngày 7/6
 9. Ngày 10/06
 10. Ngày 12/06
 11. Ngày 19/06
 12. Ngày 21/06
 13. Ngày 26/06
 14. Ngày 1/7
 15. Ngày 3/7
 16. Ngày 5/7
BÀI HỌC TỪ CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT
8 Lessons0 Quizzes
 1. Ngày 4/6
 2. Ngày 11/6
 3. Ngày 13/06
 4. Ngày 18/6
 5. Ngày 20/6
 6. Ngày 25/06
 7. Ngày 2/7
 8. Ngày 4/7

Deleting Course Review

Are you sure? You can't restore this back

Course Access

This course is password protected. To access it please enter your password below: