Gein Academy Thần số học Lifecoach Người truyền cảm hứng

LINK ZOOM VÀO LỚP

QUẢN TRỊ CẢM XÚC

Thời gian: 20h00 – 21h30, Thứ 2 ngày 19/06/2023

Trainer: Hậu Nguyễn

ID: 3685682023

PASS: 6688

THÔNG TIN CHI TIẾT:
Trainer: Nguyễn Thị Hậu – GDCC Gein Group
Hình thức đào tạo: trực tuyến qua ZOOM