Gein Academy Thần số học Lifecoach Người truyền cảm hứng

Intermediate

Sale Cấp Tốc

Overview
Curriculum

Curriculum

  • 1 Section
  • 5 Lessons
  • 0 Quizzes
  • 2h Duration
Expand All
Nội dung Khóa học
5 Lessons0 Quizzes
  1. Buổi 1 : Cài đặt tư duy thành công nhà bán hàng vĩ đại
  2. Buổi 2 : Quy trình coach demo sale
  3. Buổi 3: Chịnh phục khạch hàng qua cây nhân quả
  4. Buổi 4: Chinh phục khách hàng qua bộ thiên
  5. Buổi 5 : Nhận diện ý thức tiềm thức - Trainer Maika

Deleting Course Review

Are you sure? You can't restore this back

Related Courses