Gein Academy Thần số học Lifecoach Người truyền cảm hứng

COACHING CHUYÊN SÂU HẬU NGUYỄN

Overview
Curriculum

Curriculum

 • 1 Section
 • 15 Lessons
 • 0 Quizzes
 • 6h 30m Duration
Expand All
Nội dung đạo tạo
15 Lessons0 Quizzes
 1. Quy trình coaching
 2. CÔNG THỨC TÌM KIẾM SỢI CHỈ ĐỎ TRONG TAM GIÁC VÀNG
 3. Thuận thiên trong xây dựng sự nghiệp
 4. Thực hành bộ 1 - 4 - 7
 5. Thực hành bộ 2 - 6 - 9
 6. Thực hành bộ 3 - 5 - 8
 7. Bản đồ số 1
 8. Bản đồ số 2
 9. Bản đồ số 3
 10. Bản đồ số 4
 11. Bản đồ số 5
 12. Bản đồ số 6
 13. Bản đồ số 7
 14. Bản đồ số 8
 15. Bản đồ số 9

Deleting Course Review

Are you sure? You can't restore this back

Related Courses