Gein Academy Thần số học Lifecoach Người truyền cảm hứng

Intermediate

[Đào tạo Nội bộ] Master Care

Overview
Curriculum

Curriculum

 • 1 Section
 • 12 Lessons
 • 0 Quizzes
 • 6h Duration
Expand All
Nội dung đạo tạo
12 Lessons0 Quizzes
 1. Buổi 1: Thiết lập lộ trình
 2. Buổi 2: ỨNG DỤNG CHĂM SÓC KHÁCH CHỮA LÀNH
 3. BUỔI 3: CÀI ĐẶT NIỀM TIN + CHỮA LÀNH
 4. BUỔI 4: CÁCH THỨC NHẬN CHĂM SÓC KHÁCH GIAI ĐOẠN CHUYỂN HOÁ 1
 5. BUỔI 5: GÓP Ý BÀI TỐT NGHIỆP LEVEL 1
 6. BUỔI 6: NGÀY 14/06 KÈM CHỮA LÀN
 7. BUỔI 7 KÈM CHỮA LÀNH ngày 15/06
 8. BUỔI 8: QUY TRÌNH CARE MỚI ngày 19/06
 9. BUỔI 9: NÂNG LEVEL CHUYÊN GIA ngày 22/06
 10. BUỔI 10: REVEIW SÁCH TƯ DUY ngày 23/06
 11. BUỔI 11: TỔNG KẾT THÀNH QUẢ THÁNG 6/2023
 12. NHÂN BẢN MASTER CARE

Deleting Course Review

Are you sure? You can't restore this back

Related Courses