cảm ơn – LadiPage

cảm ơn

CHÚC MỪNG ANH/CHỊ ĐÃ ĐĂNG KÍ THAM GIA THÀNH CÔNG

THỜI GIAN DIỄN RA CHƯƠNG TRÌNH:
8h00 – 17h Ngày 12/3/2023

ĐỊA CHỈ:
1. Trung tâm Tiếng Anh Xavia 
 Tòa 21A10, Anh Khánh, Hoài Đức, Hà Nội.

2. Trường Mầm Non Công Dân Toàn Cầu
Tòa 22A10, Anh Khánh, Hoài Đức, Hà Nội.